Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mezinárodní interpretační kurzy na Fakultě umění OU
Id projektuMK 2017
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
AnotaceCílem projektu Mezinárodní interpretační kurzy na Fakultě umění Ostravské univerzity je zkvalitnění studijního programu Hudební umění a jeho dílčích oborů v návaznosti na jeho praktickou stránku a posílení uplatnitelnosti absolventů v oblasti kreativních odvětví. Záměrem realizace mezinárodních interpretačních hobojových a klavírních kurzů je vytvoření prostředí a podmínek odpovídajících vysokým standardům kladeným na hudební uměleckou produkci pro další profesní růst a uplatnění ve významných uměleckých souborech. Projekt předpokládá zapojení renomovaných klavíristů a hobojistů, vynikajících koncertních umělců z nejpřednějších hudebních vysokých škol v Evropě, kteří spojí své vědomosti a zkušenosti formou seminářů s našimi pedagogy, kteří působí na Fakultě umění OU a mladí umělci mohou rozšířit a prohloubit své vědomosti a dovednosti.