Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Distribuční struktura mechorostů a na ně vázaného bryofágního hmyzu podél altitudinálního gradientu v pohoří Střední Číny
Id projektuMSK VaV
Hlavní řešitelMgr. Petr Pyszko
Období9/2016 - 12/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřen na výzkum distribuční struktury mechů a na ně vázaného hmyzu na území Číny. Terénní výzkum bude probíhat na výškovém gradientu v horských polohách provincie Sečuan. Studována bude diverzita mechů, hostitelská specializace bryofágního hmyzu, vliv ekologických faktorů na distribuci, velikost a fitness studovaných populací. Tento typ komplexního výzkumu dosud nebyl na území Asie prováděn. Mimo vědeckých cílů má projekt i část didaktickou. Ta bude realizována zapojením studentů do výzkumu a také do přípravy publikací. Projekt bude probíhat ve spolupráci s Univerzitou v Šanghaji.