Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geometrická mechanika, optimalizace a teorie čísel
Id projektuSGS12/PřF/2016-2017
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřen na podporu studentů studijního programu Aplikované matematika, kteří se v rámci svých dizertačních a diplomových prací orientují na geometrickou mechaniku, linerární optimalizaci. teorii čísel a oblasti jim blízké. Projekt tématicky navazuje na projekt "Globální analýza a teorie čísel", který je zařazen mezi hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity. Cílem tohoto projektu je: - podpořit studenty s hlubším zájmem o vědeckou práci, přispět ke zvýšení kvality a efektivnosti doktorského studia, - poskytnout studentům podmínky k dosažení vynikajících studijních a vědeckých výsledků na mezinárodně srovnatelné odborné a vědecké úrovni, - umožnit hlubší zapojení studentů do výzkumu a mezinárodní spolupráce, vytvořit podmínky pro zvýšení jejich podílu na kvalitní vědecké produkci, - poskytnout studentům širší vzdělání a nadhled, zpřístupnit jim nejnovější poznatky z oboru, prohloubit orientaci studií na hlavní směry výzkumu OU a navázat na výzkumné granty.