Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
"Lire et commenter le XVIIIe siecle." Francouzská literatura 18. století a Analýza francouzských literárních textů
Id projektuIRP201518
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceOdborná konzultace u profesora francouzské literatury (Paříž Sorbonne ) spojená s inovací povinného předmětu Francouzská literatura 18. století, který je klíčovou disciplínou jednooborového i dvouoborového navazujícího magisterského studia francouzštiny, je vedena snahou o nalezení takových postupů a metod, které podchytí zájem studentů jak učitelského, tak neučitelského studia o odborné literárněvědné studium a umožní rozvoj jejich obecných způsobilostí využitelných v praxi (s důrazem na čtenářskou gramotnost v jazyce studia, tj. ve francouzštině).Studijní opora ve formě učebního textu se zvukovým CD uváděných literárních ukázek, kterou řešitelka ve spolupráci s konzultantem připraví jako jeden z dílčích výstupů projektového záměru, umožní nalézt potřebnou rovnováhu mezi informativní a formativní složkou výuky a poskytne studentům kromě literárních textů i průřezová témata k opakování (atestace je součástí SZZ z literatury), případně náměty pro další navazující předměty (písemné seminární práce z literatury, diplomové práce apod.).