Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení týmu HSV Globální analýza a teorie čísel o špičkového zahraničního odborníka
Id projektu02692/2014/RRC
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období10/2014 - 12/2015
PoskytovatelKatedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je posílení vědeckého týmu Globální analýza a teorie čísel o špičkového a perspektivního zahraničního odborníka. Výzkumná problematika týmu je zařazena mezi Hlavní směry výzkumu na Ostravské univerzitě. Projekt významně přispěje k udržení a posílení vysoké mezinárodní úrovně a mezinárodní spolupráce a posílí publikační činnost v renomovaných impaktovaných vědeckých časopisech. V rámci projektu bude zaměstnán profesor Pasha Zusmanovich, PhD, který je předním odborníkem v oblastech, pokrývajících HSV Globální analýza a teorie čísel. Dr. Zushmanovich bude významnou posilou týmu nejen díky svým vědeckým kvalitám (publikace ve kvalitních impaktovných vědeckých časopisech), ale též díky dosavadní praxi vědeckého pracovníka v aplikovaném výzkumu a profesora na univerzitě, a unikátní šíři odborné problematiky, kterou pokrývá. Jeho výzkum zahrnuje širokou oblast globální analýzy, algebry a homologie s aplikacemi v různých oblastech, jako je computer science, statistika, biologie či ekonomie. Jeho působení tak bude významným přínosem pro katedru matematiky, kde kromě základního výzkumu posílí i aplikační a interdisciplinární profil katedry, ale i pro další oblasti výzkumu a vzdělávání na OU, zejména aplikace matematických metod v biologii a medicíně. Velmi podstatným rysem projektu je skutečnost, že prof. Zushmanovich má zájem o dlouhodobé působení na Ostravské univerzitě, což představuje mj. přestěhování s celou rodinou z Brazílie do Ostravy. V rámci projektu bude zaměstnán na OU na plný úvazek a po ukončení projektu počítáme s pokračováním jeho pracovního poměru na pozici profesora na katedře matematiky PřF OU. Z tohoto důvodu již v rámci řešení projektu plánujeme i jeho působení ve vědecké výchově studentů a jeho postupné zapojení do výuky specializovaných předmětů.