Den otevřených dveří Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Ostrava, 8. prosince 2014 - Filozofická fakulta Ostravské univerzity se na dva dny otevře všem zájemcům o studium bakalářského nebo magisterského stupně, a to v prezenční i kombinované formě studia, zájemcům o celoživotní vzdělávání a univerzitu třetího věku. Ve dnech 16. a 17. ledna 2015 mohou nejen absolventi středních škol navštívit budovy a učebny fakulty.

Smyslem akce je seznámit návštěvníky s prostředím fakulty a umožnit budoucím studentům informovat se o průběhu přijímacího řízení a studiu na FF OU. Každý z návštěvníků si bude moci prohlédnout prostory jednotlivých kateder, pohovořit s pedagogy a studenty. Během Dne otevřených dveří budou pro zájemce v pravidelných cyklech připraveny přednášky o studiu na FF OU, zábavné kvízy a drobné dárky.

V letošním roce FF otevírá dvanáct kateder nabízejících na sedm desítek oborů z oblasti filologie, filozofie, historických věd, psychologie, sociologie. Největší zájem z řad uchazečů je tradičně o jazykové obory – angličtina, němčina, polský jazyk, ruština, ale i český jazyk a francouzština. Vedle jazykových oborů je to také psychologie, historie nebo sociologie. Nabídka je ovšem mnohem širší. Den otevřených dveří nabízí možnost připravit se na všechna úskalí přijímacího řízení, vybavit se informacemi a hlavně se včas rozhodnout, který z oborů zvolit. Jak praví staré úsloví, kdo je připraven, není zaskočen.

Na FF OU lze studovat na těchto katedrách: katedra anglistiky a amerikanistiky, katedra české literatury a literární vědy, katedra českého jazyka, katedra dějin umění a kulturního dědictví, katedra filozofie, katedra germanistiky, katedra historie, katedra latinského jazyka a kultury, katedra psychologie, katedra romanistiky, katedra slavistiky, katedra sociologie.

Den otevřených dveří Filozofické fakulty Ostravské univerzity

  • Sobota 16. ledna 2015 od 13.00 do 18.00 hodin
  • Pátek 17. ledna 2015 od 9.30 do 12.00 hodin
  • Filozofická fakulta Ostravské univerzity
    Reální 5, 701 03 Ostrava
    ff.osu.cz