Československý spolek mediků (ČSSM)

logo Československý spolek mediků sdružuje studenty a přátele Lékařské fakulty. Pomáhá studentům se studiem, organizuje kulturní akce pro studenty LF i veřejnost a zpříjemňuje studium společensky i finančně.

Web:

Kontakty: