Technologická agentura České republiky

TA ČR k připravuje a implementuje programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří také podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Podrobné informace naleznete na www.tacr.cz

Přehled projektů TA ČR řešených na OU